16 Eylül 2012 Pazar

DANSINELEMENTLERİ


1-DİLSEL ZEKA

Okuma,yazma,konuşma ve dinleme  dilsel zekayla bağlantılıdır.Sesleri dinleyebilme konuşmaların ton ve ritimlerini dinleyip taklit edebilme ve düşünceleri ifade edebilme becerisinin gelişmesi  dilsel zekanın gelişmesi demektir.

 

2-MATEMATİKSEL ZEKA

Müziği oluşturan melodi ,ritim,armoni ve biçimlerin hepsi matematiksel bir mantık içerisinde bir araya gelirler,müzik yapan kişi farkında olmadan matematiksel üşünmeyi öğrenir.

 

3-GÖRSEL ZEKA

Etkin hayalgücü ,görüntüleri hayal edebilme,boşlukta yolunu bulabilme,grafiksel gösterim,nesneler arasındaki ilişkileri algılayabilme .Hemen hemen her orff dersi görsel zekanın içeriğine yönelir.Örneğin yaşadığımız çevreyi dolduran nesnelere göre nerede olduğumuzu  bilme –bir yerden bir yere kolaylıkla gidebilme bizim oyunlarımızdan birisidir.

4-İÇSEL ZEKA

Kendinin farkında olma ,kendini anlayabilme ve iç dünyasıyla ilişki kurabilme.Orff ta uygulanan gözler kapalı dokunma ,hissetme,bir müziği dinleme ve ne hissettiğini ifade etme,ayrıca grup çalışmalarında alınan geribildirimler içsel zekanın gelişmesine katkı sağlarlar.

5-SOSYAL ZEKA

Oyun oynamak başlı başına bir sosyal zeka gerektiren bir eylemdir.Grup projesinde görev alma kendini grubun işlevsel bir parçası olarak görme,ortak çalışma,diğerlerinden bir şeyler öğrenme sosyal zekanın işlevlerindendir.Bu süreçler hemen hemen her orff dersinin doğal bir parçasıdır.Dramatizasyon ve rol oyunları da sosyal zekayı geliştirirler.

6-MÜZİK ZEKASI

Yukarda anlatılan her şey de müzik zekası vardır.

7-BEDENSEL ZEKA

Bedenini kontrol edebilme,denge,hareket ,beden farkındalığı ile beden mekan ,beden ve diğerleri ile ilişkiler.Beden dili ,bedenle ifade ,jest  ve mimikler  bedensel zekanın işlevleri olup hareket eğitiminin temel gelişim hedefleridirler.

8-DOĞAYA DÖNÜK ZEKA

Doğayı algılama,yaşayan canlılara özen gösterme,etkileşme.Doğal bitki örtüsüne duyarlılık.Türleri tanıyıp sınıflandırabilme.Bir şeyler yetiştirip besleme gibi konular bu zekanın işlevleri olup buna uygun seçilen ders temalarıyla bu konuda çocukların duyarlılıkları geliştirilir.

Orff bir müzik dersi veya hareket dersinin ötesinde bir yaşam eğitimidir ders sürecinin bizi götürdüğü bir yaşayarak öğrenme yolculuğudur bize sonsuz öğrenme ve öğretme fırsatı sunar.
 

 

ORFF ELEMENTER MÜZİK VE DOĞAÇLAMA

 

1-EKO OYUNLARI(ritmik-melodik-sözlü-sesli-enstrümantal-harekette)

*Verilen motifler kesintisiz taklit edilir.Dikkat gelişimi

*Eko oyunlarında hız,cümle uzunluğu,farklı ölçüler,tını çeşitliliği verilir(dinamikler,ifade çeşitliliği  ve yoğunluklar denenir)

*Grupla birlikte / tek tek tekrarlama

*Rol değişimi;herkese el vurma,sırayla ritim vurma grubun tekrarlaması

*Zincirleme oyunlar, Birbirini dinleme

*Genişletme ;Grup alçak sesli bir ostinato ile eşlik eder (güvenli doğaçlama)

*Tını çeşitleri;El çırpan kişinin motifinin tınısı  değiştirilir. sıra ile

*Yeni ölçü çeşitleri-daha uzun cümleler-değişik ritmik melodik farklılıklar-beden perküsyonunun geliştirilmesi.

 

2-RİTMİK TAMAMLAMALAR(soru ve cevap)

*Soru cevaba ilişkin örnekler..kim soruyor –kim cevap veriyor.

*Hız ve cümle uzunluğunu(önce serbest) sonra eko oyunları ile kesinleştirme.

*El çırpanın (dans eden-şarkı söyleyen-ses çıkaran) motifi alınır cevap verenin sonuçlandırma etkisi bırakası beklenir.

*Tamamlamanın iki yolu(motifin başını kullanma-motifin sonunu kullanma)

3-DİYALOGDAN MONOLOĞA

*Herkes bir soru cümlesi sorup cevabını kendisi vermeye çalışır

*Bütün grup aynı anda  soru cümlesine cevap verir(güvenli karmaşa)

4-YOLA DEVAM ETME

*Tutti ve solo değişimleri ile rondo

*Tutti bölümü ortak bir dörtlü ,el çarpma ritmi,bir şarkı bir dans olabilir..sololar önce aynı anda herkesin solosu sonra tek li solo sonra tekrar tutti…

*Form geliştirmeler  evrelerin  tekrarı ile .

*İçerikteki değiştirmeler ve farklılaştırmalar yolu ile geliştirme.

 

 

 

 

 

ÖRNEKLER

 

-Sayışma,tekerlemeler,anlamsız dörtlükler canlandırma-doğaçlama yolu ile daha büyük formlara geçiş.

*Alkış korosu

*Ritim çalgıları ile ostinato parçaları oluşturma.

*Anlamsız konuşma ve diyaloglar kurma-oyunlaştırma

 

5-ELEMENTER AKORLAR

Basit ritim ve melodilerin  eşlikçisi olarak Bordun ve Ostinato

Ostinato; Net sınırları olan ritmik,melodik ve hatta ritmik,melodi ve armonik motifin sık sık hatta sürekli tekrarlanmasına denir.

Bordun;Uzun çalınan kalın tonlar ile yapılan bir eşlik türüdür.

 

*Ostinato eşlik ritimleri doğaçlama için çok önemlidirler ,güvenli bir zemin hazırlar.

 

FARKLILIK YARATAN FAKTÖRLER

-tizlik-ses rengi-dinamik-sesin kuvveti-üst üste binme-yoğunluk-seyreklik

-artikülasyon (seslerin bağlanması-ayrılması)

-permutasyon (ses değişimi)

-kümülasyon (birikme)

 

PENTATONİK DİZİ

*doğaçlamaya uygundur

*Bordun ve ostinato ile eşlik edilebilir

-Belli bir karakteristliği olan her eşlikten bir melodi ortaya çıkar

-Bir ostinato eşliği ne kadar az süslü ise üzerine oluşturulacak melodi olanakları da o kadar fazladır.

 

-Elementer Müzik Yapma  çalgı çalmayı çok farklı yönleri ile ele alır her fırsatta müzik ile hareketin arasındaki bağı kullanır.Çocuklar kendi müziklerini yaratırlar,doğaçlama yapmayı öğrenirler.Öğretmenin görevi  sınıfın mevcut durumuna uygun bir Tema, ritimler, melodiler ve şarkılar bulmak ve  çeşitli ön hazırlıklar yoluyla çocukları konuya ısıtmaktır.Daha sonra çocuklara verilen malzemeler denenerek ortaya çıkardığı ürünlerden bölümler seçilerek belirli bir biçim ve form a sokularak sahnelenir.Bu süreç her derste hedeflenen konuya adapte edilerek tekrarlanır.Anlattığım en son süreç olan yaratma ve sergileme için her derste mutlaka zaman ayrılmalıdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder